FM Transmitter CA 300 - Spara en frekvens

background image

Spara en frekvens

Om du vill spara den valda frekvensen
i sändaren för framtida bruk, håller du
ned minnesknappen (4) i ca
2 sekunder tills M1/M2-indikatorn
blinkar fyra gånger på displayen.

Sändaren har två minnesplatser för
frekvenser: M1 och M2. Första gången
du sparar en frekvens sparas den

i minnesplatsen M1. När du sparar
en annan frekvens sparas den
i minnesplatsen M2. När du sparar fler
frekvenser sparas de på samma sätt
i någon av minnesplatserna och de
tidigare sparade frekvenserna skrivs
över.