FM Transmitter CA 300 - Börja använda

background image

Börja använda

Ställ in volymen på den enhet som är
ansluten till sändaren till mellannivå.
Ställ in volymen på bilradion till
önskad nivå.

Välj en FM-frekvens på bilradion.
Ställ in en tyst frekvens där det inte
finns någon radiostation.

Sätt in ljudkontakten (6) i ljuduttaget
på den kompatibla enheten.

Om enheten har det vanliga
3,5 mm-ljuduttaget ansluter du
ljudkontakten till det uttaget.
Om enheten har det vanliga
2,5 mm-ljuduttaget, ansluter du
den medföljande AD-53-adaptern
till enheten och ljudkontakten till
adaptern.

background image

SVENSKA

Tryck flera gånger på frekvens
upp-knappen (3) eller frekvens
ned-knappen (5) på sändaren för att
välja samma frekvens som på
bilradion. Frekvensen visas på
displayen. Om du vill bläddra snabbt

genom frekvenserna håller du
respektive knapp nedtryckt.

Om musik spelas upp på enheten
ska du höra musiken från bilradion.