FM Transmitter CA 300 - Ansluta till ström

background image

Ansluta till ström

Slå på sändaren genom att sätta in
cigarettändarkontakten (del 1 på
titelbladet) till cigarettändaruttaget

i bilen. Displayen (2) tänds. Sändaren
måste få ström från ett 12-volts
bilbatteri.

background image

SVENSKA

Kontrollera att sändaren är ordentligt
isatt i cigarettändaruttaget och att
den inte stör bilens övriga funktioner.

I vissa bilmodeller får cigarettändar-
uttaget ström från bilbatteriet även
om tändningsnyckeln tas ur
tändningslåset. I dessa fall kan
bil-batteriet laddas ur även när
sändaren inte används. Kontakta
fordons-tillverkaren om du vill ha
mer information.

Bäst prestanda uppnås när avståndet
mellan FM-sändaren och
radioantennen är mindre än 2 meter.

Om du vill ladda batteriet på den
kompatibla Nokia-enheten medan
du använder sändaren sätter du in
laddarens 2,0 mm-kontakt (7)
i laddarkontakten på enheten.

När du ska stänga av sändaren drar
du ut cigarettändarkontakten ur
cigarettändaruttaget.