FM Transmitter CA 300 - Strømtilkobling

background image

Strømtilkobling

Du slår på senderen ved å sette
sigarettennerpluggen (del 1 på
forsiden) inn i sigarettenneruttaket

i bilen. Displayet (2) lyser.
Strømtilførselen må være et 12 volts
bilbatteri.

background image

NORSK

Kontroller at senderen er satt riktig
inn i sigarettenneruttaket, og at den
ikke kommer i konflikt med styringen
av bilen.

I noen bilmodeller tilføres
sigarettenneruttaket strøm fra
bilbatteriet selv om tenningsnøkkelen
er tatt ut. I slike tilfeller kan batteriet
lades ut selv om senderen ikke er
i bruk. Kontakt bilprodusenten hvis
du vil ha mer informasjon.

Du oppnår best ytelse når avstanden
mellom FM-senderen og
radioantennen er under 2 meter.

Hvis du vil lade batteriet i den
kompatible Nokia-enheten mens
du bruker senderen, setter du inn
den 2,0 mm laderpluggen (7)
i laderkontakten på enheten.

Du slår av senderen ved å ta
sigarettennerpluggen ut av
sigarettenneruttaket.