FM Transmitter CA 300 - Oppsett

background image

Oppsett

Still inn volumet på enheten som er
koblet til senderen, til et moderat nivå.
Still inn volumet på bilradioen til
ønsket nivå.

Velg en FM-frekvens på bilradioen.
Velg en stille frekvens der det ikke
ligger noen radiokanal.

Sett inn lydpluggen (6) i lydkontakten
på den kompatible enheten.

Hvis enheten har en standard 3,5 mm
lydkontakt, kobler du lydpluggen til
denne kontakten. Hvis enheten har
en standard 2,5 mm lydkontakt, kobler
du den vedlagte AD-53-adapteren til
enheten og lydpluggen til adapteren.

På senderen trykker du på frekvens
opp-knappen (3) eller frekvens
ned-knappen (5) flere ganger for

background image

NORSK

å velge den samme frekvensen som
på bilradioen. Frekvensen vises på
displayet. Hold inn en av tastene for
å bla raskt gjennom frekvensene.

Hvis musikk spilles av på enheten,
skal du kunne høre musikken gjennom
bilradioen.