FM Transmitter CA 300 - Lagre en frekvens

background image

Lagre en frekvens

Du lagrer den valgte frekvensen
i senderen til senere bruk ved å holde
inne minneknappen (4) i omtrent
2 sekunder til indikatoren M1/M2
blinker fire ganger på displayet.

Senderen har to minneplasseringer for
frekvenser, M1 og M2. Når du lagrer
en frekvens for første gang, lagres den

i minneplasseringen M1. Når du lagrer
en annen frekvens, lagres den
i minneplasseringen M2. Når du lagrer
flere frekvenser, lagres de i en
av minneplasseringene på samme
måte, og de tidligere lagrede
frekvensene overskrives.