FM Transmitter CA 300 - Introduksjon

background image

Introduksjon

Med FM-senderen CA-300 fra Nokia
kan du lytte til musikk i stereolyd fra
en kompatibel enhet via FM-radioen
i bilen.

Du kan koble senderen til en
kompatibel enhet med en standard
2,5 mm eller 3,5 mm lydkontakt.

Bruk bare senderen og den tilkoblede
enheten dersom det er trygt å gjøre
det under alle kjøreforhold.

Alt tilbehør og ekstrautstyr må
oppbevares utilgjengelig for små barn.