FM Transmitter CA 300 - Een frequentie opslaan

background image

Een frequentie opslaan

Als u de geselecteerde frequentie in
de zender wilt opslaan voor later
gebruik, houdt u de geheugentoets (4)

ongeveer twee seconden ingedrukt
totdat de M1/M2-indicator vier keer
op het scherm knippert.

background image

NEDERLANDS

De zender heeft twee
geheugenlocaties voor frequenties:
M1 en M2. Wanneer u voor het eerst
een frequentie opslaat, wordt deze
opgeslagen in geheugenlocatie M1.
Wanneer u een tweede frequentie
opslaat, wordt deze opgeslagen in

geheugenlocatie M2. Wanneer u nog
meer frequenties opslaat, worden
deze op dezelfde wijze in een van
beide geheugenlocaties opgeslagen
en worden de eerder opgeslagen
frequenties overschreven.