FM Transmitter CA 300 - Behandeling en onderhoud

background image

Behandeling en onderhoud

Uw apparaat is een product van
toonaangevend ontwerp en
vakmanschap en moet met zorg worden
behandeld. De volgende tips kunnen
u helpen om de garantie te behouden.

• Houd het apparaat droog. Neerslag,

vochtigheid en allerlei soorten
vloeistoffen of vocht kunnen

mineralen bevatten die corrosie van
elektronische schakelingen
veroorzaken. Wordt het apparaat toch
nat, laat het dan volledig opdrogen.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet

op stoffige, vuile plaatsen.
De bewegende onderdelen kunnen
beschadigd raken.

background image

NEDERLANDS

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen

waar het heet is. Hoge temperaturen
kunnen de levensduur van
elektronische apparaten bekorten,
batterijen beschadigen en bepaalde
kunststoffen doen vervormen of
smelten.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen

waar het koud is. Wanneer het
apparaat weer de normale
temperatuur krijgt, kan binnen in het
apparaat vocht ontstaan, waardoor
elektronische schakelingen
beschadigd kunnen raken.

• Maak het apparaat niet open.

• Laat het apparaat niet vallen en stoot

of schud niet met het apparaat.
Een ruwe behandeling kan de fijne
mechaniek beschadigen.

• Gebruik geen agressieve chemicaliën,

oplosmiddelen of sterke
reinigingsmiddelen om het apparaat
schoon te maken.

• Verf het apparaat niet. Verf kan de

bewegende onderdelen van het
apparaat blokkeren en de correcte
werking belemmeren.

Mocht het product niet goed werken,
ga er dan mee naar het dichtstbijzijnde
erkende servicepunt.

Verwijdering
Het symbool van de
doorgestreepte container op uw
product, in de documentatie of
op de verpakking wil zeggen dat

binnen de Europese Unie alle elektrische
en elektronische producten, batterijen en
accu’s na gebruik voor gescheiden
afvalverzameling moeten worden
aangeboden. Bied deze producten niet
aan bij het gewone huisvuil.

Lever het product op de daarvoor
bestemde plaats in om schade aan het
milieu en aan de volksgezondheid als
gevolg van het ongecontroleerd
weggooien van afval te voorkomen en om
bij te dragen aan een duurzaam
hergebruik van materialen. Informatie

background image

NEDERLANDS

over afvalverzameling vindt u bij de
verkoper van het product, bij de
milieudienst van uw plaatselijke
overheid, nationale organisaties voor
producentenverantwoordelijkheid of uw
plaatselijke vertegenwoordiger van
Nokia. Meer informatie vindt u op
www.nokia.com onder het product
Eco-Verklaring of bij de landspecifieke
informatie.