FM Transmitter CA 300 - Taajuuden tallentaminen

background image

Taajuuden tallentaminen

Jos haluat tallentaa valitun taajuuden
lähettimeen myöhempää käyttöä
varten, pidä muistinäppäintä (4)
painettuna noin kahden sekunnin
ajan, kunnes M1/M2-symboli vilkkuu
neljä kertaa näytössä.

Lähettimessä on taajuuksia varten
kaksi muistipaikkaa, M1 ja M2.
Kun tallennat taajuuden ensimmäisen

kerran, se tallentuu muistipaikkaan
M1. Kun tallennat toisen taajuuden,
se tallentuu muistipaikkaan M2.
Kun tallennat lisää taajuuksia,
ne tallentuvat samalla tavalla
jompaankumpaan muistipaikkaan
ja korvaavat aiemmin tallennetun
taajuuden.