FM Transmitter CA 300 - Kytkeminen virtalähteeseen

background image

Kytkeminen virtalähteeseen

Kun haluat kytkeä lähettimeen virran,
liitä savukkeensytyttimeen asetettava
pistoke (osa 1 otsikkosivulla olevassa
kuvassa) auton savukkeensytyttimen
pistorasiaan. Näyttöön (2) syttyy valo.

Laitteen on saatava virtaa
12-volttisesta auton akusta.

Varmista, että lähetin on asetettu
kunnolla savukkeensytyttimen

background image

SUOMI

pistorasiaan ja ettei se häiritse auton
normaalia käyttöä.

Joissakin automalleissa
savukkeensytyttimen pistorasiaan
tulee virtaa auton akusta myös silloin,
kun virta-avain on poistettu.
Tällaisessa tapauksessa auton akku
voi tyhjentyä, vaikkei lähetintä
käytettäisikään. Lisätietoja saat auton
valmistajalta.

FM-lähetin toimii parhaiten, kun sen
ja radioantennin välinen etäisyys on
alle 2 metriä.

Kun haluat ladata yhteensopivan
Nokia-laitteen akun lähetintä
käytettäessä, aseta laturin 2,0 mm:n
pistoke (7) laitteen laturiliitäntään.

Kun haluat katkaista lähettimestä
virran, vedä savukkeensytyttimeen
asetettava pistoke
savukkeensytyttimen pistorasiasta.