FM Transmitter CA 300 - Huolto-ohjeita

background image

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote, ja
sitä tulee käsitellä huolellisesti.
Seuraavat ohjeet auttavat sinua
ylläpitämään takuusuojasi.

• Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja

nesteet voivat sisältää mineraaleja,
jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
Jos laite kastuu, anna sen kuivua
kokonaan.

• Älä käytä tai säilytä laitetta

pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen
liikkuvat osat voivat vaurioitua.

• Älä säilytä laitetta kuumassa

paikassa. Korkeat lämpötilat voivat
lyhentää elektronisten laitteiden ikää,
vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai
sulattaa tiettyjä muoveja.

• Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa.

Kun laitteen lämpötila palautuu
normaaliksi, sen sisälle voi
muodostua kosteutta, joka saattaa
vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

• Älä yritä avata laitetta.

• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta.

Kovakourainen käsittely voi
vahingoittaa hienomekaanisia osia.

• Älä käytä vahvoja kemikaaleja,

liuottimia tai puhdistusaineita
laitteen puhdistukseen.

• Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia

sen liikkuvat osat ja estää sitä
toimimasta kunnolla.

Jos tuote ei toimi kunnolla, vie se
lähimpään valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.

Hävittäminen
Tuotteeseen, painettuun
ohjeeseen tai pakkaukseen
merkitty jäteastia, jonka päälle
on merkitty rasti, tarkoittaa, että

Euroopan unionin alueella kaikki
elektroniset tuotteet, paristot ja akut on
toimitettava erilliseen keräyspisteeseen,
kun tuote on käytetty loppuun. Näitä

background image

SUOMI

tuotteita ei saa heittää
lajittelemattoman yhdyskuntajätteen
joukkoon.

Palauta tuotteet keräyspisteeseen
valvomattomasta jätteiden
hävittämisestä johtuvien ympäristö- tai
terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja
materiaalien jatkuvan uudelleenkäytön
edistämiseksi. Keräykseen liittyviä tietoja
saa tuotteen jälleenmyyjältä,
jätehuollosta vastaavilta paikallisilta
viranomaisilta, kansallisilta
tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian
paikallisilta edustajilta. Lisätietoja
on tuotteen ympäristöselosteessa
(Eco-Declaration) tai maakohtaisissa
tiedoissa WWW-osoitteessa
www.nokia.com.