FM Transmitter CA 300 ohje

background image

Nokia FM-lähetin CA-300

9203671/1

3

5

6

7

background image

SUOMI

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119-
tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY
oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen. Tuote
on direktiivin 2004/104/EY (direktiivin
72/245/ETY muuttamisesta annettu direktiivi)
liitteessä I olevissa kohdissa 6.5, 6.6, 6.8 ja 6.9
määritettyjen rajojen mukainen.
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on
kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.
Tämän asiakirjan laatimisen aikaan tuote on
tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa
maissa: Espanja, Iso-Britannia,
Liechtenstein, Luxemburg, Portugali, Ruotsi,
Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekin
tasavalta ja Viro. Viimeisimmät tiedot
löytyvät osoitteesta http://www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen,
jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai

osittain on kielletty ilman Nokian
myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja
pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja
parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa
mainittuun tuotteeseen ilman
ennakkoilmoitusta.
Nokia ja Nokia Connecting People ovat
Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden
ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa
tavaramerkkejä tai kauppanimiä.
Nokia ei vastaa tietojen tai tulojen
menetyksestä eikä mistään erityisistä,
satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä
vahingoista.
Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena
kuin se on. Sen virheettömyydestä,
luotettavuudesta, sisällöstä tai
soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai
johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta
mitään nimenomaista tai konkludenttista
takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä
ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen
oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa
sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä
ilmoitusta.

background image

SUOMI

Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät
muutokset voivat mitätöidä käyttäjän
oikeuden käyttää laitetta.
Tuotteiden saatavuus voi vaihdella
alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä
Nokia-jälleenmyyjältä.

Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä,
tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan
Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja
ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa
tällaisia lakeja ja määräyksiä.