FM Transmitter CA 300 - Strømtilslutning

background image

Strømtilslutning

Tænd senderen ved at sætte stikket til
cigarettænderen (del 1 som vist på
forsiden) i bilens cigarettænder.

Skærmen (2) lyser. Strømmen skal
leveres af et bilbatteri med 12 volt.

background image

DANSK

Kontroller, at senderen er sat korrekt i
cigarettænderen, og at den ikke
forstyrrer bilens almindelige drift.

I nogle bilmodeller får
cigarettænderen stadig strøm fra
bilens batteri, selvom du fjerner
tændingsnøglen. I disse tilfælde kan
bilens batteri blive afladet, selvom
senderen ikke er i brug. Kontakt
bilproducenten for at få yderligere
oplysninger.

Du opnår den bedste ydeevne, når
afstanden mellem FM-senderen og
radioens antenne er under to meter.

Hvis du vil oplade batteriet i en
kompatibel Nokia-enhed, mens du
bruger senderen, skal du sætte
opladeren på 2,0 mm (7) i
opladerstikket på enheden.

Sluk for senderen ved at tage stikket
til cigarettænderen ud af
cigarettænderen.