FM Transmitter CA 300 - Opsætning

background image

Opsætning

Indstil lydstyrken for den enhed, der er
tilsluttet senderen, til mellem. Indstil
lydstyrken for bilens radiosystem til
det ønskede niveau.

Vælg en FM-frekvens på bilens
radiosystem. Vælg en lydløs frekvens,
hvor der ikke er en radiostation.

Sæt lydstikket (6) i lydudgangen på
den kompatible enhed. Hvis enheden

er udstyret med en
standardlydudgang på 3,5 mm, skal
du sætte lydstikket i denne udgang.
Hvis enheden er udstyret med en
standardlydudgang på 2,5 mm, skal
du slutte den medfølgende
AD-53-adapter til enheden og
sætte lydstikket i adapteren.

background image

DANSK

Tryk på senderens frekvens op-tast (3)
eller frekvens ned-tast (5) gentagne
gange for at vælge den samme
frekvens som på bilens radiosystem.
Frekvensen vises på skærmen. Du kan
rulle hurtigt gennem frekvenserne ved

at trykke på én af frekvenstasterne og
holde den nede.

Hvis der spilles musik på enheden,
høres musikken nu fra bilens
radiosystem.