FM Transmitter CA 300 - Lagring af en frekvens

background image

Lagring af en frekvens

Hvis du vil gemme den valgte frekvens
på senderen til senere brug, skal du
trykke på hukommelsestasten (4) og
holde den nede i ca. to sekunder, indtil
indikatoren M1/M2 blinker fire gange
på skærmen.

Senderen har to
hukommelsesplaceringer til
frekvenser, M1 og M2. Når du gemmer

en frekvens for første gang, gemmes
den på hukommelsesplacering M1.
Når du gemmer endnu en frekvens,
gemmes den på
hukommelsesplacering M2. Når du
gemmer flere frekvenser, gemmes de
på lignende vis på en af
hukommelsesplaceringerne, og de
tidligere frekvenser overskrives.